Jubelrulle 2017

Vi kipper med flaget, og ønsker tillykke

Jubelrulle 2017

80 år:

Villy Rønne                                                                          2. juli

Bent W. Ingemann Frederiksen                             28. november

 

75 år:

Mogens Lyndgaard-Sørensen                                 25. august

Bengt Jønsson                                                              26. august

Søren Peter Topp                                                          17. september

Jørgen Troels Fabian                                                 31. december

 

70 år:

Ole Lianee                                                                4. februar

Dan Dujardin                                                             15. maj

Erling Pedersen                                                        25. maj

Mogens Dahl Andersen                                          30. maj

Preben Christian Harfot                                         9. september

Henning Thomsen                                                    15. september

Torben Ravn                                                              18. november

 

50 år:

Lars Bo Nielsen                                                          1. februar

Henrik Gudman Morgen                                            4. februar

Peter Jørgensen                                                        15. juli