Jubelrulle 2020

Vi kipper med flaget, og ønsker tillykke

90 år

Erik Andersen                       25. juli

 

85 år

Otto Lichtenberg                18. november

 

80 år

Johan Svensson                 18. april

 

75 år:

Ib Lundsbjerg                   17. juli

Ivan Elkjær                     27. august

 

70 år:

Poul Hamann                               30. marts

Ole Johansen                               18. april

Niels Hass                                    21. april

Georg Ferdinansen                       23. maj

Mogens Backe                               29. juni

Søren Andersen                            15. september

Palle Pedersen                              9. december

 

60 år:

Michael Olsen                             1. november