Forsidebilledet til forårets GØS viser meget aktuelt lidt af vores aktiviteter i Arktisk Kommando (Foto DR)

Stuen åbner igen mandag den 15 ds.

Da der stadigvæk er Covid 19 virus i omløb må vi indføre nogle begrænsende regler:

  • Du skal afspritte dine hænder når du træder ind i Huset. Der er sat håndsprit automater op i entreen og på 1. sal.
  • Der skal holdes afstand til hinanden - mindst en meter når man vender ansigt til ansigt.
  • Indgangen til billardlokalet skal holdes fri -  opholde i døråbningen er ikke tilladt.
  • “Bagindgangen” til baren må ikke benyttes til salg - det foregår altid over bardisken.
  • Der må højst sidde fire personer ved hvert bord i billardlokalet.
  • Barvagten har myndighed til at sikre at reglerne overholdes.

I det omfang vi kan finde barvagter vil vi holde baren åben hen over sommeren, med åbningstid mandag, tirsdag og onsdag kl. 16:15 til 18:15

Vi regner med at starte Ulkeaftenerne op igen den 5. august - mere herom senere

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Billardturnering 2019 - 2020 slutter den 5. August.

Efter 3 måneders Covid 19 pause kan vi genoptage Billardturneringen for 2019 - 2020, som skulle være afsluttet på sidste Ulkeaften inden sommerferien.

Der har været forskellige forslag til hvordan vi kommer videre, så vi har besluttet følgende:

  •  Billardturneringen afsluttes på først kommende Ulkeaften
  • Billardturneringen for 2020 - 2021 starter på efterfølgende Ulkeaften.
  • Der spilles som sædvanligt: alle mod alle. Omkamp ved pointlighed

På bestyrelsens vegne

Henrik B

Velkommen til

Marineforeningen

Hørsholm Rungsted afdeling

Sdr. Jagtvej 10, 2970 Hørsholm

Telefon ‭i åbningstiden: +45 45 57 16 54‬

Stuen er åben for medlemmer

Mandag, tirsdag og onsdag kl16:15 til 18:15, samt på annoncerede Lørdage.

Tilmelding til ulkeaften og andre arrangementer kan ske til ulkeaften@mfhr.dk