På årets sendemandsmøde var der udskiftning på broen, efter 14 som landsformand valgte Jens Ole Løje Jensen (th) at træde tilbage, som ny landsformand blev Kommandørkaptajn Steen Engstrøm, fra Korsør Marineforening. Vi takker Jens Ole for de 14 år og ser frem til godt samarbejde med ny landsformand. I kan læse mere om sendemandsmødet i næste nummer at Under Dannebrog

 


 

Vores mangeårige Bestyrelsesmedlem og Skyttelagsformand Poul Alberg Holm er gået fra borde.

Poul bisættes fra Rungsted Kirke onsdag den 12. juni kl. 13:00. Efterfølgende er der en mindestund i Marinestuen

Æret være Pouls minde.

 


 

 

Invitation til fejring af Dannebrogs 800-års jubilæum

Valdemarsdag, lørdag den 15. juni 2019 i København

 Hørshold - Rungsted deltager ikke i arrangementet, da der er for få tilmeldinger. Men vi flager naturligvis på dagen.

Se mere her 

 

 

 

Marineforeningen

Hørsholm - Rungsted afdeling 
Søndre Jagtvej 10
2970 Hørsholm.

Telefon 45 57 16 54

 

Stuen er åben for medlemmer

Mandag, tirsdag og onsdag kl16:15 til 18:15, samt

Lørdage i lige uger kl 12:30 til 16

 

Tilmelding til foreningens arrangementer modtages på e-mail: 

Ulkeaften@mfhr.dk