Hvem kan blive medlem

Hvis du vil være medlem af en afdeling i Marineforeningen skal du, i henhold til foreningens vedtægter, være uberygtet dansk

--> mand eller kvinde, der er eller har været tjenstegørende i Søværnet eller som minimum har afsluttet grunduddannelsen i Marinehjemmeværnet 

--> mand eller kvinde, der er eller har været ansat i handelsflåden som officer, skibsassistent eller skibskok, eller som er eller har været erhvervsfisker

--> mand, der nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.   

 

Hvad gør jeg

Du henvender dig til et medlem eller et medlem af bestyrelsen, som sørger for at du får en indmeldelsesblanket.

Eller du møder op til en af vores arrangementer og får en indmelselsesblanket

Velkommen i foreningen