Hvem kan blive medlem

Som medlemmer af foreningens afdeling kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:

Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.

Hvad gør jeg

Du henvender dig til et medlem eller et medlem af bestyrelsen, som sørger for at du får en indmeldelsesblanket.

Eller du møder op til en af vores arrangementer og får en indmelselsesblanket

Velkommen i foreningen

Seneste kommentarer

26.05 | 10:37

Hej Poul
Du er velkommen, men ring til Knud Thomsen og spørg om han kan ændre bestillingen af mad. Ellers må du tage madpakke med 😃😃

26.05 | 09:57

Kan jeg nå at tilmelde fregat skydning d 28/5 ved godt jeg er for sent på den men skulle være sikker på at jeg havde fri.

01.01 | 16:04

godt nytår.jeg vil bare høre om kontingentet er steget eller hvad. hilsen erling.

27.10 | 19:36

Jeg ved det en lidt sent, men kan jeg nå og deltage i arrangementet på lørdag?

Del siden