Ulkeaften, onsdag den 7. kl. 18:30

Aftenens menu er forloren hare med dejlig sovs og tyttebær.

Sædvanlig pris, kr. 70,- pro snabula

Vel mødt i Stuen

Distriktsmøde, lørdag den 10. kl. 10:00

Efterårets Distriktsmøde afholdes hos os i Hørsholm-Rungsted afd. 

Efter mødet, som forventes at være afsluttet kl. ca. 12.30,vil der være skafning.

Prisen for skafning er 100,00 Kr. pr. person.

 

Sidste frist for tilmelding til skafning, som er bindende , er søndag den 4.sep. 2016, kl.17.00, til afdelingens formand, Palle Pedersen, mobil. 20 10 50 53, eller mail: jytpal@gmail.com

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

2. Mønstring af afdelingerne.

3. Godkendelse af sidste referat.

4. Distriktsformandens beretning.   

4b.Orientering  på baggrund af Sendemandsmødet 2016

5. Aflæggelse af regnskab.

6. Valg af Distriktsformand og suppleant. ( udgår )

7. Emner til debat / indkomne forslag.

8. Afdelingernes beretninger.

9. Næste møde.

10. Eventuelt

Eventuelt forslag skal være mig i hænde senest den 28. august 2016

 

Med håb om et godt møde, sender jeg de kammeratligste hilsener.

 

Palle P

Bustur til Tyskland, lørdag den 24. kl. 07:30

Indkøbstur til Tyskland

Så lykkedes det at få arrangeret en tur til Tyskland - se billede på forsiden.