Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling er netop gennemført, og foregik i en positiv og inspirerende tone.

Formanden og Poul Holm blev genvalgt. Pelle Moldenhawer trådte ind i bestyrelsen i stedet for Henrik Larsen, og Henning (Mikkel) Mikkelsen blev også valgt ind.

Bestyrelsessuppleant blev Peter Bendtsen, som vi kender fra hans gode mad til Ulkeaftenerne.

Søren Topp og Dan Dujardin fortsætter som revisorer og Elo Henriksen er suppleant. 

Som flagbærer har vi valgt Knud Thomsen og Ole Andersen er hans reserve.

Vi sluttede Generalforsamlingen med Sørens og Mikkels Gule ærter -  der som sædvanlig var helt i top.

/Henrik B.