Ulkeaften, onsdag den 3. kl. 18:30

Menu: Oksebryst med peberrodssovs

Pris pr. deltager kr. 70,- 

Distriktsmøde, lørdag den 13. kl. 10:00

Forårets distriktsmøde arrangeres denne gang af  Hundested Marineforening, som bor på Havnegade 8, 3390 Hundested (lige ved havnen)

Kørsel til Hundested arrangeres individuelt.

Hvis du vil deltage i spisningen, så er prisen kr. 50,- pr deltager.

Vel mødt

Generalforsamling, søndag den 21. kl. 10:00

Der indkaldes hermed til Generalforsamling, som afholdes

søndag den 21. Februar 2015 kl. 10:00

i Marinestuen, Sdr. Jagtvej 10, 2970 Hørsholm

 

DAGSORDEN:

Punkt 1.                    Valg af dirigent

Punkt 2.                    Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.

Punkt 3.                    Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren

Punkt 4.                    Behandling af indkomne forslag.

Punkt 5.                    Valg til bestyrelsen:

  1. Valg af formand, Palle modtager valg
  2. Valg af bestyrelsesmedlem, Poul modtager valg
  3. Valg af bestyrelsesmedlem, Henrik L modtager ikke valg. Bestyrelsen foreslår Pelle
  4. Valg af bestyrelsesmedlem, Henning (Mikkel) modtager valg
  5. Valg af bestyrelses suppleant

Kasserer Henrik B, samt bestyrelsesmedlemmerne Karlsen og Knud er ikke på valg i år.

Punkt 6.                    Valg af Revisorer og Revisor suppleant. Søren og Dan modtager genvalg.

Punkt 7.                    Valg af sendemænd til det årlige Sendemandsmøde.

Punkt 8.                    Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Punkt 9.                    Eventuelt.

Foreningen er herefter vært ved de traditionelle gule ærter m/ tilbehør.