Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen 2017 forløb i en god og saglig tone. Referatet kan ses i Stuen, når Birger bliver klar med det.

Kort fortalt.

Formandens beretning, Regnskabet for 2016 og Budgettet for 2017 blev godkendt.

Kassereren blev genvalgt, Knud Thomsen blev afløst af Peter Bendtsen, John Karlsen blev afløst af Henrik Lykke-Nedergaard og Henrik Prytz blev valgt til suppleant.

Vores revisorer Dan Dujardin og Søren Topp, samt revisorsuppleant Elo Henriksen blev genvalgt.

Flagbærer er Knud Thomsen med Ole Andersen som reserve.

Svend Erik Wolfram Hansen og Erik Christensen (ikke til stede) modtog deres 25 års tegn.

/Henrik B.