Viceadmiral Vedels minde

Tirsdag den 28. september blev der afholdt en mindehøjtidelighed på Hørsholm Kirkegård for Viceadmiral Vedel, med deltagelse fra familie og gæster fra bl. a. England og USA.

Det var Viceadmiralen der besluttede at sænke den danske flådes skibe i 1943.

Efter højtideligheden var der beværtning i vores Marinestue.

Foto Hans Olsen

 

/Henrik B