Æret være deres minde

Følgende medlemmer er gået fra borde siden seneste Generalforsamling