DANNEBROG 800 -

Invitation til fejring af
Dannebrogs 800-års jubilæum
Valdemarsdag, lørdag den 15. juni 2019 i København
Se mere i pdf filen

Folk og Sikkerhed

I Flagdagsmagasinet, som du finder på www.flagdagen.dk kan du læse forskellige indlæg om vores veteraner og hvordan vi hædrer dem. 

Flagdag for Danmarks udsendte

I Flagdagsmagasinet, som du finder på www.flagdagen.dk kan du læse forskellige indlæg om vores veteraner og hvordan vi hædrer dem. 

Tidsskrift for Søvæsen 1993

Orientering om mindesmærket for Viceadmiral A.H. Vedel