Folk og Sikkerhed

Flagdag for Danmarks udsendte

I Flagdagsmagasinet, som du finder på www.flagdagen.dk kan du læse forskellige indlæg om vores veteraner og hvordan vi hædrer dem. 

Tidsskrift for Søvæsen 1993

Orientering om mindesmærket for Viceadmiral A.H. Vedel